Younique Tours  © Website created by: Platinumads


Passiespele & Europa

saam met


Marian van Rooyen

082 5687451

info@youniquetours.co.za

ag 1 JOHANNESBURG

5 September Ontmoet mekaar 3 ure voor vertrek by die O.R Tambo Internasionale lughawe vir die deurnagvlug na Europa.

Aandete en ontbyt aan boord.


Dag 2  MüNCHEN

6 September  Land in München en besoek die Marienplatz en Hofbräuhaus. München is bekend vir ‘n feestelike atmosfeer en bekoring. Ons reis laatmiddag na die pragtige dorpie, Oberammergau.Aandete en oornag in Oberammergau.Dag 3  OBERAMMERGAU7 September  Na ontbyt verken ons die pragtige dorpie Oberammergau. Ons vertoef die hele dag hier om hierdie eenmaal in ‘n leeftyd ervaring te geniet en te waardeer!!! Die spel word na middagete om 14:00 – 22:00 opgevoer, en daar word gebreek vir ‘n heerlike aandete.

Die geskiedenis van die Passiespele gaan so ver terug soos 1634, toe die dorpie van Oberammergau wonderbaarlik gespaar is van die vernietigende “Swart Dood”.  Vanaf daardie datum word die Passiespele elke tien jaar (op die dekade) op die planke gebring. Aandete en oornag in Oberammergau.


Dag 4     LUCERNE8 September    Op pad na Lucerne doen ons aan by die Bodensee en by Meer Constance, die derde grootste meer in Sentraal Europa en ons besoek die Ryn-valle. ‘n Halfdagtoer in Lucerne sluit ‘n besoek aan onder andere die Leeumonument, die ou stadsmure en die Kapelbrug in en ons sluit die dag af met ‘n kulturele ete by ‘n plaaslike restaurant.

Aandete en oornag in Lucerne


Dag 5     MOUNT TITLIS/ VENESIË

9 September    Na ontbyt vertrek ons met die wêreld se eerste roterende kabelkar op ‘n panoramiese uitstappie van Engelberg na Mount Titlis, een van die hoogste spitse in Switserland vir ‘n paar uur van opwinding in die sneeu. Daarna vertrek ons na Venesië.

Aandete en oornag in Venesië


 Dag 6 VENESIË10 September    Na ontbyt begin ons met ‘n staptoer deur Venesië en sien al die belangrike landmerke van St. Markus Plein tot by die Rialto Brug. Ons word ingelig oor die geskiedenis van al hierdie belangrike landmerke, asemrowende paleise en kerke langs die  bekende kanaal, asook die anekdotes oor al die beroemde mense wat langs Venesië se belangrikste straat gebly het.  Dit sluit plekke soos Doge se Paleis, Campo Santa Maria Formosa, Marco Polo se huis, glasblasers en baie meer in. Vrye tyd om Venesië se strate te verken.

Aandete en oornag in Venesië


Dag 7  FLORENCE11 September   Na ontbyt vertrek ons na Florence, die indrukwekkende hoofstad van die Tuscany omgewing. Ons halfdagtoer begin met ‘n rit op na Piazzale Michelangelo om die wonderlike panoramiese uitsig van Florence te kan beleef. Daarna besoek ons die stadsenter en sien die Franciscan Church van Santa Croce. ‘n Kort stappie deur die hart van Florence bring ons by die bekende Dawidsbeeld, Piazza Signoria, waar die imposante Palazzo Vecchio en die mooie Loggia del Lanzi gesien kan word.

Aandete en oornag in FlorenceDag 8  ROME

12 September  Na ontbyt vertrek ons na Rome en begin dadelik met ‘n halfdagtoer. Ons stap met ‘n ervare gids wat Rome se 2 000 jaar van geskiedenis lewendig sal maak. Bekende landmerke soos Trevi Fontein, Navona Plein, die Romeinse Pantheon, die Spaanse Trappe en baie meer sal besoek word.

Aandete en oornag in Rome.
Dag 9   ROME

13 September  Na ontbyt volg nog ‘n dag van ontdekking van Rome se skatte – die Vatikaan, die Sistine Kapel, St Peter’s Basilika (een van die grootste kerke in die wêreld), die Colosseum ens.

Aandete en oornag in Rome


Dag 10    ANCONA/ VEERBOOT

14 September

  

Toerlede wat nie op verlenging na Kroasië gaan nie, vertrek terug na Suid Afrika


Oorblywende toerlede vertrek laatoggend na Ancona waarna ons met die oornag veerboot na Kroasië vaar.

Aandete en oornag op veerbootDag 11 SPLIT15 September  Met ons aankoms in Split, vertrek ons op ‘n halfdagtoer om die grootste kusdorpie in Kroasië te verken. Volg die plaaslike gids na die belangrikste besienswaardighede in die dorp – die  Golden Gate, Diocletian Paleis, die beeld van Gregory van Nin. Ontdek die suilegalery, Jupiter se Tempel en die Katedraal.

Aandete en oornag in Split.Dag 12   DUBROVNIK16 September  Na ontbyt vertrek ons na Dubrovnik en begin onmiddellik met ‘n halfdagtoer. Ontdek die hart van Dubrovnik se Ou Stad en leer hoe die stad een van die mees vooruitstrewende en gevorderde maritieme republieke oor die eeue geword het. Hoor verstommende stories en feite wat meer as 1 400 jaar van Dubrovnik se geskiedenis, insluitende die klassieke periode van die republiek van Ragus insluit.  

Aandete en oornag in Dubrovnik


Dag 13   

17 September   Na ontbyt vertrek ons na lughawe vir terugvlug na Suid Afrika.  TOERPRYS SONDER VLIEGKAARTJIE

10-dag toer R33 990

Verlenging na Kroasië + R4 450


Die toerprys is gebaseer op landreëlingskoste beskikbaar ten tye van die samestelling van die reisprogram en is onderhewig aan veranderings.  Aangesien internasionale wisselkoers aansienlik verander, is daar besluit op ‘n wisselkoers van €1=R15.00


Die volgende is by die toerprys ingesluit:


Die volgende is nie by die toerprys ingesluit nie:


Let wel:  Die toerprys is onderhewig aan 42 betalende passasiers wat deurgaans saamreis.


As gevolg van die onsekerheid van die SA Rand teenoor ander geldeenhede, is ons genoodsaak om kwotasies op ‘n daaglikse wisselkoers te bereken.


As u kontant depsitos maak, tel asb 1,4% kontantfooi byALLE PRYSE IS ONDERHEWIG AAN VERANDERING

Registrasievorm/ Registration Form


Slegs geldig indien die volle deposito deur Natanja Travel ontvang is


Toerleier / Tour leader:  Marian van Rooyen

Toer beskrywing / Tour description:  12 Dag Europese toer+ Passiespele

Vertrek datum / Departure date: 5 Aug. 2020


Applikant/ Applicant:

1. Van/Surname:_________________________________________

2. Voorname/Firstnames  __________________________________

(SOOS OP DIE PASPOORT - GEEN BYNAME/- AS ON PASSPORT NO NICKNAMES)

3. I.D. Nommer/I.D.Number_________________________________  

4. Paspoort nommer/ Passport number_________________________

5. Vervaldatum/Expiringdate________________________________

6. Uitreikings datum / Date issued____________________________

7. Posadres/Postal address__________________________________

________________________________________Kode/Code______

8. Selfoon/Cellphone______________________________________

9. Faks/Fax_____________________________________________

10. e-pos/e-mail___________________________________________

11. Vergesel van/ accompanied by___________________________

12. Beroep / Occupation___________________________________

Ek sluit hierby my deposito van R5000-00pp in as registrasiefooi vir bogenoemde persone

B.g. verseker die kaartjie vir die Oberammergau passiespele.

Ek bevestig dat ek die “kennisgewing aan Deelnemers” gelees het en so aanvaar

Kontant betalings moet by die kantoor ingehandig word, of kontanthanteringsfooi 1,4% moet bygetel word.

I hereby enclose my deposit of R5000-00 pp being the registration fees for the above

persons. The above mentioned assures the ticket for the Oberammergau passion play.    

I confirm that we have read and accepted the “Notice to all Participants”

Cash payments must be handed in at the office, or a cash handling fee must be added 1,4%

Natanja Travel

Nedbank   Rek no 1988442117 tak 198841  

Faks betalingsbewys na 086 6979694 of epos na info@youniquetours.co.za ___________________    __________________________

Datum/Date        Handtekening/Signature

Kennisgewing aan Deelnemers

Mnre Natanja Travel & Tours en Younique Toere, hulle verwante maatskappye of organisasies of persone namens of in oorleg met hulle optree, alle groepleiers - hierna “die Organiserende Agente–(OA)”genoem, gee kennis dat:

1.(a). Met uitreiking of verkryging van enige kaartjie of koepon en die tref van enige reeling vir vervoer of verblyf, tree die OA slegs as agente op en is hulle nie enigerwys aanspreeklik as prinsipale nie.

(b). Die OA sal geregtig wees om enige reeling te maak vir die uitreiking van enige kaartjie of koepon vir vervoer of verblyf soos hulle goeddunk.

(c). Die OA nie in enige omstandigheid hoegenaamd aanspreeklik is nie , hetsy in kontrak of versuim, vir enige skade, besering (insluitend dood) verlies of vertraging of ongerief van enige aard hoegenaamd wat enige persoon aangedoen word terwyl op enige toer of reis of terwyl ‘n tydelike inwoner in enige vreemde land as gevolg van enige reeling wat deur die OA getref word of of van enige beweerde versuim deur die OA om bevredigende of enige reeling te tref, hetsy veroorsaak deur die optrede of versuim van enige van die dienaars, agente of onderkontrakteurs van die OA.

2. ELKE PASSASIER stem hiermee in dat hy/sy erfgename, eksekuteurs en/of regsverkrygendes die OA, hulle dienaars en agente skadeloos stel van en teen enige eis as skadevergoeding voortspruitend uit enige oorsaak heogenaamd teen enige persoon wat ‘n eis mag instel teen die OA of enige van, hetsy vir verlies of skade aan eiendom in die bewaring van die passasier, hetsy so ‘n eis gebaseer is of beweer word gebaseer te wees op die versuim van die OA.

3. ALLE reelings is onderworpe aan die wette van die land waar die vervoer of verblyf of ander diens voorsien word.

4. ALLE pryse is vanaf die vertrekdatum, aangedui in die toerprogram en gebaseer op pryse en wisselkoerse heersende ten tyde van die opstelling van die document waarin die notering gedoen word en onderworpe aan verandering sonder kennisgewing. ALLE noteerde pryse is per persoon wat akkomodasie deel.

5. KOERIERS of verteenwoordigers het geen magtiging of verlof om enige gelde wat betaal is terug te betaal of enige regte te gee om ‘n terugbetaling te eis van die OA nie.

6. Die OA kan hulleself nie verantwoordelik hou vir verkryging van terugbetalings van verlore of ongebruikte kaartjies, koepons of bewyse nie, alhoewel alle pogings aangewend sal word om vereffening tee is namens die passiers.

7. KANSELLASIES: ‘n kansellasiefooi gelykstaande aan die deposito sal gehef word indein ‘n bespreking gekanseller word. Die OA behou ook die reg voor om die helfte of die volle toerprys te behou wat betaal is deur ‘n persoon wat ‘n bespreking korter as 45 dae voor vertrek kanselleer. Skriftelike kennis moet in die verband gegee word.

8. ALLE aandag moet gevestig word op talle veranderings wat op die program kan voor kom en passasiers word versoek om self enige vertrektye op enige program of reisplan te bevestig.

9. Die lugredery kan nie verantwoordelik gehou word vir enige daad, versuim, of gebeure gedurende die tyd dat passasiers nie aan boord van die vliegtuig is nie. Die passasioerskaartjie wat uitgereik is, vorm die enigste kontrak tussend ie lugredery en die koper of passasier daarvan.

10. Passasier is self verantwoordelik om bagasie te verseker en word op eienaarsrisiko aan boord geneem.. Deposito, kansellasieversekering, persoonlike ongeval of siekteversekering word nie outomaties ingesluit nie.

11. Die OA behou die reg voor om die toer te kanselleer of te laat vaar. In sodanige geval sal alle gelde terugbetaal word minus die onkostes aangegaan en in sadanige geval word geen verdere aanspreeklikheid deur die OA aanvaar nie.Die reg word voorbehou om die toer te wysig op enige wyse wat die OA wenslik beskou. In sodanige geval sal die toer slegs voortgaan indien daar aan ‘n minimum getal voldoen volgens die oordeel van die OA.

12. TOERE word beplan op ‘n tweebed kamer basis. Enkelkamer toeslag is van toepassing. ‘n Driebed opsie is dieselfde as ‘n tweebedkamer indien beskikbaar. Geen krediet word daardeur verkry nie.

13. Die OA hou die reg voor om die volgorde van die program sowel as die inhoud na goeddunke te wysig.

14, DEELNEMING beteken dat die deelnemer die “Kennisgewing aan Deelnemers” gelees het,daartoe toetstem en dat aan die voorwaardes onderhewig is.

Programme Registration form